Registrace

Registrace účasti na Nuclear Energy Conference 2024

Účast na konferenci je zdarma. Je však nezbytná Vaše registrace pomocí formuláře nejpozději do 12. června. V případě naplnění kapacity, si pořadatelé vyhrazují právo později zaregistrované odmítnout.  

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Odesláním vyjadřujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pořádajícími spolky Calla,  Hnutí DUHA a Jihočeské matky za účelem evidence účastníků pořádané akce a zasílání pozvánek na obdobné další. Veškeré osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně. Každý má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva, která stanovuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Orgánem provádějícím dozor nad dodržováním zákona je Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Registrací na konferenci zároveň souhlasíte s pořízením a využitím fotografií účastníků konference či zvukového a video záznamu z konference, které mohou být zveřejněny.